Comisia de administrație
și dezvoltare regională

Comisia de administrație și dezvoltare regională din cadrul FD Mureș, are ca obiectiv principal dezvoltarea și promovarea unei guvernări eficiente la nivel local și regional. Comisia se concentrează pe elaborarea și implementarea politicilor care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării și să asigure o gestionare eficientă a resurselor publice. 

Comisia de administrație și dezvoltare regională are responsabilitatea de a analiza și dezbate proiectele legislative privind administrația publică și dezvoltarea regională, de a face propuneri de îmbunătățire a legislației existente și de a monitoriza activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Printre problemele abordate de comisie se numără: descentralizarea și autonomia locală, dezvoltarea infrastructurii regionale și locale, gestionarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene și a altor fonduri publice, îmbunătățirea serviciilor publice la nivel local și regional, dezvoltarea economică și socială a regiunilor țării, precum și protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României. 

  • Comisia se concentrează și pe problemele privind relațiile interinstituționale între autoritățile publice locale și centrale, precum și între diferitele regiuni ale țării. În plus, comisia este responsabilă și pentru elaborarea politicilor privind cooperarea transfrontalieră și regională, care sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică a României la nivel internațional. 
  • De asemenea, Comisia de administrație și dezvoltare regională se concentrează și pe problemele privind dezvoltarea urbană, planificarea și managementul teritoriului, protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, precum și pe problemele privind dezvoltarea rurală și agricolă.

     

În general, Comisia de administrație și dezvoltare regională joacă un rol important în promovarea unei guvernări eficiente și dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării, precum și în asigurarea unei gestionări eficiente a resurselor publice și a unei dezvoltări durabile la nivel local și regional.