Comisia de justiție

Comisia de justiție are responsabilitatea de a examina proiectele de lege care privesc justiția și sistemul judiciar al țării. Comisia are un rol important în asigurarea independenței, eficienței și transparenței sistemului judiciar și în promovarea valorilor democratice. 

Comisia de justiție are competențe în elaborarea și avizarea proiectelor de legi care privesc justiția, precum și în controlul activității parchetelor și instanțelor judecătorești, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și garantarea independenței judecătorilor și procurorilor. 

  • Printre problemele abordate de comisie se numără: reforma justiției, asigurarea independenței și imparțialității instanțelor și a parchetelor, combaterea corupției și a infracțiunilor economice, protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și îmbunătățirea accesului la justiție și la serviciile juridice. 
  • De asemenea, Comisia de justiție are responsabilitatea de a supraveghea activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și de a aproba numirile judecătorilor și procurorilor la nivel național. Comisia monitorizează activitatea Ministerului Justiției și a altor instituții cu responsabilități în domeniul justiției, cum ar fi Avocatul Poporului și Institutul Național al Magistraturii. 

Comisia de justiție joacă un rol important în asigurarea respectării principiilor democratice și a statului de drept în România, promovând un sistem judiciar independent, eficient și transparent, care să asigure protecția drepturilor și libertăților cetățenilor și să contribuie la combaterea corupției și a infracțiunilor economice.