Comisia economică

Comisia economică din cadrul FD Mureș, se mapează 1:1 cu comisia din Parlament, numită Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. Ce ar trebui să știi: 

Comisia de Politică Economică este o comisie parlamentară permanentă din România care se ocupă de o varietate de probleme economice. Aceasta este responsabilă pentru a oferi o perspectivă macroeconomică și sectorială, precum și pentru a elabora politici și programe de dezvoltare și reconstrucție economică. Comisia se ocupă, de asemenea, de problemele prețurilor și concurenței, liberă inițiativă, privatizare și activitatea economică a Fondului Proprietății de Stat, a Fondurilor Proprietății Private, a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital integral de stat sau mixt. 

  • În ceea ce privește mijloacele și instituțiile specifice economiei de piață, Comisia de Politică Economică se ocupă cu importul și exportul de capital și cu alte probleme legate de strategia dezvoltării economice și politica reformei. 
  • Un alt aspect important al activității Comisiei de Politică Economică este elaborarea de prognoze economice și de politici economice pentru a susține dezvoltarea economică durabilă și a promova stabilitatea macroeconomică în țară. Aceasta poate implica dezvoltarea și implementarea unor politici și programe care să sprijine creșterea economică, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. 

În general, Comisia de Politică Economică are un rol important în elaborarea politicilor economice din România și este implicată în multe aspecte ale economiei de piață, inclusiv restructurarea la nivel macroeconomic și sectorial, programe de dezvoltare și reconstrucție, precum și elaborarea de prognoze economice.