Comisia de fonduri europene

Comisia de fonduri europene are ca principal obiectiv monitorizarea și evaluarea utilizării fondurilor europene în România, cu scopul de a sprijini și îmbunătăți procesul de absorbție a acestor fonduri. 

Printre activitățile specifice ale comisiei se numără analiza proiectelor de lege și a altor documente legate de gestionarea fondurilor europene, dezbaterea problemelor și a situațiilor legate de utilizarea acestor fonduri și elaborarea de propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea procesului de absorbție și utilizare a fondurilor europene. 

De asemenea, comisia monitorizează implementarea programelor și proiectelor finanțate prin fonduri europene și urmărește evoluția acestora în raport cu obiectivele și indicatorii stabiliți. 

O altă sarcină importantă a comisiei este evaluarea impactului utilizării fondurilor europene asupra economiei și societății din România, precum și promovarea transparentei și a responsabilității în gestionarea fondurilor europene. 

În concluzie, Comisia de fonduri europene joacă un rol crucial în monitorizarea și evaluarea utilizării fondurilor europene în România, promovând o utilizare eficientă și responsabilă a acestor fonduri și contribuind la dezvoltarea economică și socială a țării.