Comisia de comunicații
și digitalizare

Comisia de comunicații și digitalizare are responsabilitatea de a dezbatte și elabora politici și reglementări în domeniul comunicațiilor, digitalizării, tehnologiei și științei. 

Comisia are atribuții în avizarea proiectelor de lege și inițiative legislative privind telecomunicațiile, internetul, protecția datelor, securitatea cibernetică, dezvoltarea infrastructurii de comunicații și de internet, precum și promovarea cercetării științifice și inovării tehnologice în diverse domenii. 

  • Printre responsabilitățile comisiei se numără și supravegherea politicilor și strategiilor guvernamentale în aceste domenii, precum și elaborarea de recomandări și propuneri pentru îmbunătățirea acestora. Comisia colaborează cu alte comisii parlamentare și cu instituțiile guvernamentale în vederea promovării unei politici coerente și eficiente în domeniul comunicațiilor, digitalizării, tehnologiei și științei. 
  • De asemenea, comisia organizează audieri publice și dezbateri pe teme de interes în aceste domenii, implicând și opinia publică și reprezentanți ai societății civile în procesul decizional. În contextul rapidelor schimbări tehnologice și a creșterii importanței digitalizării în societate, comisia de comunicații și digitalizare, tehnologie și științe are un rol important în promovarea inovării și a dezvoltării durabile și eficiente a acestor domenii în România. 

De-a lungul timpului, comisia a avizat numeroase proiecte și inițiative legislative care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii de comunicații și de internet în țară, la protejarea datelor personale și a vieții private a cetățenilor, precum și la promovarea cercetării științifice și a inovării tehnologice în diverse domenii.