Comisia de apărare,
ordine publică
și siguranță națională

Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională are responsabilitatea de a superviza activitățile din domeniul apărării, ordinei publice și securității naționale ale țării. Comisia are rolul de a asigura controlul parlamentar asupra instituțiilor responsabile cu protejarea securității și stabilității naționale. 

Printre competențele Comisiei se numără elaborarea și avizarea proiectelor de lege în domeniul apărării, ordinei publice și securității naționale, monitorizarea și evaluarea activității Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Informații și Protecție Internă, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului de Protecție și Pază și altor instituții cu responsabilități în domeniul securității naționale. 

  • Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională este responsabilă și cu organizarea dezbaterilor și audierilor publice pe teme relevante din domeniul său de activitate. De asemenea, comisia cooperează cu parlamentele altor state, cu organizațiile internaționale și cu alte instituții cu scopul de a dezvolta politici de securitate națională și de a consolida cooperarea internațională în acest domeniu. 


Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională joacă un rol esențial în protejarea securității și stabilității naționale a României, prin asigurarea controlului parlamentar asupra activităților din domeniul său de competență și prin promovarea politicilor de securitate națională eficiente.