Comisia de transport
și infrastructură

Comisia de transport și infrastructură are responsabilitatea de a supraveghea și dezbate politica de transport și infrastructură din țară, precum și de a elabora și de a propune proiecte și inițiative legislative în aceste domenii. 

Comisia are atribuții în avizarea proiectelor de lege și inițiative legislative privind transportul și infrastructura, monitorizarea politicilor guvernamentale în aceste domenii și elaborarea de recomandări și propuneri în vederea îmbunătățirii acestora. Printre responsabilitățile comisiei se numără și supravegherea implementării strategiilor de dezvoltare a infrastructurii și de transport, inclusiv cele privind dezvoltarea autostrăzilor, a căilor ferate, a transportului aerian și maritim, precum și a altor modalități de transport. 

  • Comisia de transport și infrastructură colaborează cu alte comisii parlamentare și cu instituțiile guvernamentale în vederea promovării unei politici coerente și eficiente de transport și infrastructură, precum și în asigurarea utilizării optime a resurselor publice în aceste domenii. De asemenea, comisia organizează audieri publice și dezbateri pe teme de interes în domeniul transportului și infrastructurii, implicând și opinia publică și reprezentanți ai societății civile în procesul decizional. 

Comisia de transport și infrastructură are un rol important în asigurarea dezvoltării durabile și eficiente a sistemului de transport și a infrastructurii din România, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu cerințele Uniunii Europene. De-a lungul timpului, comisia a avizat numeroase proiecte și inițiative legislative care au contribuit la îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de transport din țară, precum și la creșterea competitivității și a eficienței economice.