Comisia de mediu

Comisia de mediu se ocupă de problemele legate de mediu și dezvoltarea durabilă în România. Principalele sale responsabilități includ analizarea și dezbaterea proiectelor de lege și a altor documente privind protecția mediului, promovarea dezvoltării durabile și îmbunătățirea calității mediului înconjurător. 

Această comisie are și rolul de a examina și de a formula recomandări privind aplicarea politicilor și strategiilor privind mediu și dezvoltare durabilă în România. De asemenea, comisia are responsabilitatea de a promova cooperarea internațională în domeniul protecției mediului și de a încuraja cercetarea și inovarea în acest domeniu. 

Printre subiectele abordate de comisia de mediu se numără protecția solurilor, gestionarea deșeurilor, conservarea biodiversității și a ecosistemelor, protecția resurselor naturale și promovarea utilizării de surse de energie regenerabile. 

Comisia de mediu are un rol important în promovarea unui mediu sănătos și durabil în România și în asigurarea unui viitor sustenabil pentru generațiile viitoare.