Comisia de muncă

Comisia de muncă are ca principală responsabilitate supravegherea activităților și politicii în domeniul muncii și protecției sociale, dar și în domeniul familiei. 

Principalele atribuții ale comisiei includ analizarea proiectelor de lege și inițiativelor legislative referitoare la protecția socială, drepturile și interesele lucrătorilor, precum și la protecția și promovarea drepturilor și intereselor familiilor și copiilor. De asemenea, comisia are ca sarcină monitorizarea activității Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a altor instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale și a familiei, și elaborarea de propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea politicilor și serviciilor din aceste domenii. 

  • Comisia pentru muncă și familie organizează, de asemenea, audieri publice și dezbateri pe teme relevante pentru aceste domenii, având în vedere și nevoile și prioritățile comunităților din România. De asemenea, comisia cooperează cu alte comisii parlamentare, cu organizații internaționale și cu alte instituții cu scopul de a dezvolta politici și programe eficiente în domeniul muncii și protecției sociale, precum și în domeniul familiei și copiilor. 

Comisia pentru muncă și familie are un rol important în asigurarea protecției sociale a lucrătorilor și familiilor, precum și în promovarea și protejarea drepturilor și intereselor acestora. De-a lungul timpului, comisia a elaborat și avizat numeroase proiecte de lege și inițiative legislative care au dus la îmbunătățirea situației lucrătorilor și familiilor din România.