Politica de confidențialitate - Forța Dreptei

1_Politica confidentialitare date personale pentru site


Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal în cadrul partidului FORȚA DREPTEI

Elaborat la data de 12.09.2022


 1. INTRODUCERE

  • Partidul Forța Dreptei, denumit în continuare Forța Dreptei, este persoană juridică de drept public, își desfașoară activitatea în conformitate cu prevederile Constitutiei, ale Legii partidelor politice, ale Statutului, precum și ale regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia.

  • Forța Dreptei respectă drepturile și libertățile persoanelor fizice și se angajează să protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegătorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot care se regăsesc în listele electorale, precum și ale altor persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate de organizație în cadrul realizării obiectivelor sale.

  • Forța Dreptei se angajează să respecte cu strictețe legislația relevantă a UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal și protecția drepturilor și libertăților persoanelor ale căror informații organizația le colectează și le procesează în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD).

  • Politica de confidențialitate este menită să descrie transparent regulile și practicile în cadrul organizației în ceea ce privește prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/2016, precum și cu reglementările emise în baza acestora.

  • În cuprinsul Politicii sunt descrise aspect legate de:

   • Datele cu caracter personal colectate

   • Scopurile prelucrărilor efectuate

   • Temeiurile legale ale prelucrărilor

   • Cum folosim datele pe care le colectăm

   • Drepturile persoanelor fizice vizate

   • Perioada de păstrare a datelor colectate

   • Cum vă protejăm datele cu caracter personal

   • Cum să ne contactați

 2. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

  În conformitate cu prevederile RGPD, Forța Dreptei colectează și prelucrează date cu caracter personal ce aparțin mai multor categorii de persoane fizice, pe baza consințământului scris al acestora, astfel:

  1. membrii și foști membri de partid;

  2. simpatizanți și susținători;

  3. votanți și alegători;

  4. persoane cu drept de vot care se regăsesc în listele electorale;

  5. donatori;


  6. alte persoane ale căror date personale sunt colectate și prelucrate în cadrul activităților cu caracter politic;

  7. candidați la angajare;

  8. angajați și foști angajați;

  9. reprezentanți ai furnizorilor;

  10. utilizatori site și pagina de socializare;

  11. vizitatori.

   • În cadrul activităților de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, Forța Dreptei se supune prevederilor legale specifice domeniului de activitate, precum și legislatței generale în materia desfașurării activității partidelor politice.

   • Dacă ulterior colectării, datele personale urmează să fie supuse unor prelucrări și în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate, și aceste alte prelucrări nu se bazează pe consințământul persoanei vizate sau pe dreptul național sau al UE, pentru a stabili dacă prelucrarea este compatibilă cu scopul pentru care datele personale au fost colectate inițial, trebuie luate în considerare, printre altele:

    1. orice legătura dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și scopurile prelucrării ulterioare preconizate;

    2. contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și Operator;

    3. natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni;

    4. posibilele consecințe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;

    5. existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

 3. TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate de către Forța Dreptei se efectuează în următoarele situații, după caz:

   1. Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, art.6, alin (1), lit. e) din GDPR

   2. Îndeplinirea unei obligații legale, art.6, alin (1), lit. c) din GDPR

   3. Consințământul persoanei, art.6, alin (1), lit. a) din GDPR

  • Prelucrarile efectuate in temeiul art.6, alin (1), lit. e) din GDPR reprezinta acele activitati care servesc realizarii obiectivelor prevazute de dreptul constitutional sau dreptul international public ori functionarii sistemului democratic, incluzand incurajarea participarii cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si a pregatirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor si valorilor democratiei.

  • Prelucrarile efectuate in temeiul art.6, alin (1), lit. c) din GDPR, au in vedere indeplinirea unei obligatii legala cuprinsa intr-un act normativ aplicabil activitatilor si/sau obiectivelor specifice partidelor politice (ex. legislatie cu privire la diferite tipuri de alegeri, hotarari ale AEP sau BEC etc.)

  • Prelucrarile efectuate in temeiul art.6, alin (1), lit. a) din GDPR se realizeaza in situatiile in care se colecteaza date personale de la persoane fizice vizate, stabilind si mijloacele de prelucrare in scopul:

   • realizării obiectivelor sale legale și statutare;

   • în cazuri în care niciunul din temeiurile anterioare nu este aplicabil;

   • în cazuri expres prevăzute de legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

  • De asemenea, prelucrările efectuate de PFD au la bază consințământul persoanei în cazul în care acestea au ca scop primirea de către persoana vizată a unor informări de la Forța Dreptei.


   Consințământul persoanei vizate este exprimat prin semnarea formularului de consințământ de către persoana vizata, după o prealabilă informare cuprinsă în acel formular, precum și pe web site-ul organizației și/sau în alte mijloace de informare.

  • În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date (ex. opțiuni politice) și/sau a unui număr de identificare național, persoanele fizice vizate vor fi informate prin intermediul Formularului de informare și li se va solicita consințământul explicit în acest sens, în conformitate cu art.9, alin (2), lit. a) din GDPR. Un astfel de consințământ nu este necesar dacă prelucrarea datelor respective se încadrează în excepția menționată de art.9, alin (2), lit. d) din GDPR sau cea prevăzută de art.9, alin (2) din Legea nr.190/2018.

  • Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților/foștilor angajați se efectuează în temeiul art.6, alin (1), lit. b) (contract) sau art.6, alin (1), lit. c) (obligație legală), după caz.

  • În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date, prelucrarea datelor respective se face în baza prevederilor menționate de art.9, alin (2), lit. b)-j) din GDPR.

  • Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la angajare se efectuează în temeiul art.6, alin (2), lit. a) din GDPR (consințământ), acesta fiind exprimat prin semnarea formularului de consințământ de către persoana vizată, după o prealabilă informare cuprinsă în acel formular.

 4. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE FORȚA DREPTEI SUNT:

  • înscrierea membrilor în cadrul organizației;

  • constituirea unei evidențe la nivelul organizației;

  • gestionarea eficientă a activității organizației;

  • constituirea unor platforme de comunicare interne, pentru transmiterea unor date de interesul membrilor organizației;

  • constituirea listelor necesare înscrierii partidului cu ocazia organizării alegerilor pentru Parlamentul României, Președintelui României, Parlamentului European, Referendumuri, Alegerile locale.

  • achizitionarea de bunuri pentru activitatea organizației;

  • executarea contractelor cu furnizorii și partenerii organizației;

  • promovarea activității partidului oferite prin site și paginile de socializare;

  • aducerea la cunoștința membrilor despre organizarea unor activități/acțiuni sau asigurarea unor servicii conexe;

  • identificarea persoanelor care intră in sediile Partidului;

  • identificarea persoanelor care susțin membrii Forței Dreptei să participe la diferite tipuri de activități electorale (Parlament, locale, președinte, europarlamentare etc.).

 5. FOLOSIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE

  • Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către Forța Dreptei vor fi folosite cu respectarea GDPR și a prezentei Politici.

  • Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice vor fi transmise unor terțe părți doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate și doar în conformitate cu legislația aplicabilă.

  • Datele cu caracter personal prelucrate, nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, care să produca efecte juridice asupra persoanelor fizice vizate.


 6. TRANSFERUL DATELOR ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE

  • Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Forța Dreptei transmite date cu caracter personal aparținând persoanelor care au calitatea de europarlamentar sau îndeplinesc diverse funcții în cadrul forurilor europene, pentru încheierea de diverse acorduri politice ori pentru participarea la diverse acțiuni oficiale.

 7. TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA SPATIULUI UNIUNII EUROPENE (SUE)

  • In mod obisnuit, Forța Dreptei nu transmite date cu caracter personal apartinand persoanelor fizice in afara SUE dar daca o asemenea transmitere va fi necesara, Forța Dreptei va lua toate masurile pentru ca transferul de date sa se realizeze doar pentru scopurile specificate in aceasta Politica si cu garantii adecvate in conformitate cu legislatia aplicabila.

 8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

  • Persoanele fizice vitate au dreptul să solicite:

   1. De a fi informat dacă datele personale ale acestora fac obiectul prelucrării, precum și de a primi accesul la acestea;

   2. De a primi o copie a informațiilor pe care organizația le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;

   3. De a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele nu mai sunt actuale, sunt inexacte sau incomplete;

   4. de a solicita ștergerea propriilor date, dacă nu mai sunt necesare scopurilor și dacă nu există alte cerințe legale;

   5. de a se opune asupra prelucrării datelor personale, în condițiile prevăzute de lege;

   6. de a solicita restricționarea prelucrării datelor, în condițiile prevăzute de lege;

   7. de a solicita portabilitatea datelor personale, în sensul transferului datelor către un alt operator de date personale;

   8. să nu facă obiectul unei decizii bazată exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

   9. de a depune plângere la autoritatea națională, în cazul în care consideră că nu s-au respectat prevederile prezentei Politici.

  • Aceste drepturi pot fi exercitate cu buna credință, fără să aducă atingere drepturilor altor persoane sau îndeplinirii unor obligații legale sau de interes public de către Forța Dreptei, în condițiile legislației aplicabile.

  • Persoana fizică vizată poate să-si exercite oricare dintre drepturile menționate mai sus în condițiile/cu excepțiile/conform clauzelor Regulamentului UE nr. 679/2016, în acest sens se poate adresa conducerii organizației.

  • Răspunsurile vor fi transmise în timp rezonabil, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă, după verificarea identității solicitantului.

 9. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE COLECTATE ȘI PRELUCRATE

  • Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care au fost prelucrate de către Forța Dreptei vor fi păstrate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, cu excepția situațiilor când astfel de date trebuie păstrate o perioada mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligații legale (ex. în domeniul rersurselor umane, contabilității etc.) sau pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public.


 10. PROTEJAREA DATELOR PERSONALE COLECTATE ȘI PRELUCRATE

  • Toate datele personale prelucrate de către Forța Dreptei sunt supuse unor proceduri stricte pentru a se asigura că prelucrările sunt sigure și se mențin niveluri adecvate de confidențialitate. Persoanelor neautorizate nu li se permite accesul la datele cu caracter personal.

  • Forța Dreptei adoptă măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neutorizat, divulgării, modificării și distrugerii.

  • Forța Dreptei prelucrează date cu caracter personal numai în scopurile prevăzute în această Politică și nu va prelucra date personale în niciun scop incompatibil cu scopurile prevăzute în acest document.

  • Deși vor fi dispuse măsuri rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal, Forța Dreptei nu poate să fie responsabil pentru faptele celor care obțin acces neautorizat sau abuziv și nu poate oferi garanția expresă, implicită sau în orice fel, ca astfel de incidente să nu pot apărea.

  • Datele personale nu sunt transmise către o terță persoană, decât în condițiile prezentei Politici și cu respectarea legislației aplicabile.

 11. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERI

 12. ACTUALIZAREA SAU MODIFICAREA POLITICII

  • Forța Dreptei actualizează sau modifică prezenta Politică de confidentialitate, periodic sau când se consideră că este necesar urmând ca versiunea recentă să fie postată pe site-ul organizației, data ultimei actualizări/modificări fiind mentionată în preambul.

  • Persoanele fizice vizate pot să consulte regulat aceasta Politică pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune.

 13. CONTACTAREA OPERATORULUI ȘI A RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

 • În vederea exercitării drepturilor sau pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Partidului Forța Dreptei astfel:


NOTA: Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, precum și procedurile de lucru asociate sunt completări/extensii/particularizări ale politicilor și procedurilor general aplicabile în Partidul Forța Dreptei, menite să asigure deplina conformitate cu cerințele RGPD.