Comisia de buget

Comisia Buget, Finanțe, Bănci din cadrul FD Mureș, se mapează 1:1 cu comisia din Parlament, numită Comisia pentru buget, finanţşi bănci. Ce trebuie să știi? 

Comisia parlamentară „Buget, Finanțe, Bănci” este una dintre cele mai importante comisii parlamentare din cadrul legislativului. Aceasta este responsabilă cu supravegherea și reglementarea unor aspecte cheie ale economiei naționale, fiind implicată într-o serie de activități și decizii care au impact direct asupra finanțelor publice. Printre elementele din care se constituie Comisia parlamentară „Buget, Finanțe, Bănci” se numără: 

  • Bugetul de stat și execuția bugetară – aceasta reprezintă una dintre principalele sarcini ale comisiei, care trebuie să verifice modul în care sunt alocate fondurile publice și să supravegheze execuția bugetului de stat. 
  • Bugetul asigurărilor sociale de stat și execuția acestuia – comisia are în sarcină și evaluarea politicilor și măsurilor din domeniul asigurărilor sociale de stat și urmărirea cheltuielilor aferente acestora. 
  • Politica financiară – comisia trebuie să analizeze politica financiară a guvernului și să formuleze recomandări privind măsurile de ajustare și consolidare fiscală. 
  • Sistemul de impozite și taxe, asigurări și reasigurări – aceasta este responsabilă cu reglementarea sistemului de impozite și taxe, precum și cu supravegherea și reglementarea pieței de asigurări și reasigurări. 
  • Echilibru monetar, circulația bănească, credite și sisteme de credite, dobânzi, scont – comisia este implicată și în reglementarea pieței monetare, monitorizarea circulației bănești și a creditului, precum și în stabilirea politicii dobânzilor și a sconturilor. 
  • Bursa de valori și efecte – comisia are în atribuții și reglementarea pieței de capital, inclusiv a bursei de valori și efecte. 
  • Împrumuturi externe ale statului sau garantate de stat – comisia trebuie să aprobe sau să respingă împrumuturile externe ale statului sau garantate de stat. 
  • Investiții realizate din credite bugetare – aceasta trebuie să supravegheze și să evalueze modul în care sunt cheltuite fondurile publice pentru investiții. 

 

În concluzie, Comisia parlamentară „Buget, Finanțe, Bănci” este un organism important al legislativului, responsabil cu reglementarea și supravegherea unor aspecte cruciale ale economiei naționale, cum ar fi bugetul de stat, politica financiară, sistemul de impozite și taxe, circulația bănească și investițiile realizate din credite bugetare.