Comisia de sănătate

Comisia de sănătate are ca responsabilitate supravegherea activităților și politicii din domeniul sănătății. Printre principalele atribuții ale comisiei se numără analizarea proiectelor de lege și inițiativelor legislative privind sănătatea și îngrijirea medicală, monitorizarea activităților Ministerului Sănătății și a altor instituții implicate în asigurarea serviciilor medicale și elaborarea de recomandări și propuneri pentru îmbunătățirea acestora. 

Comisia de sănătate organizează, de asemenea, audieri publice și dezbateri pe teme relevante din domeniul sănătății, având în vedere și nevoile și prioritățile comunităților din România. De asemenea, comisia cooperează cu alte comisii parlamentare, cu organizații internaționale și cu alte instituții cu scopul de a dezvolta politici și programe eficiente în domeniul sănătății. 

Comisia de sănătate are o responsabilitate importantă în asigurarea unui sistem de sănătate eficient și accesibil pentru toți cetățenii României. De-a lungul timpului, comisia a elaborat și avizat numeroase proiecte de lege și inițiative legislative care au dus la îmbunătățirea sistemului de sănătate, la modernizarea infrastructurii medicale, la creșterea gradului de accesibilitate și la îmbunătățirea calității serviciilor medicale pentru populație.