Comisia de agricultură

Comisia de agricultură din cadrul FD Mureș, se mapează 1:1 cu comisia din Parlament, numită Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Ce ar trebui să știi: 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice este o comisie parlamentară permanentă din România, care se ocupă cu dezvoltarea și promovarea sectorului agricol, silvic, alimentar și de servicii specifice. Comisia este responsabilă pentru dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor care să promoveze o agricultură durabilă, sigură și competitivă, precum și pentru protecția și gestionarea durabilă a resurselor forestiere din țară. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice este implicată în multe aspecte ale sectorului agricol și silvic, inclusiv protecția mediului înconjurător, dezvoltarea zonelor rurale, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale fermierilor și a lucrătorilor din domeniul agricol și silvic. 


De asemenea, Comisia se ocupă cu elaborarea și implementarea unor programe de sprijin pentru producătorii agricoli și silvici, inclusiv programul de dezvoltare rurală și programele naționale de sprijin pentru sectorul agricol. În ceea ce privește industria alimentară, Comisia este responsabilă pentru dezvoltarea și promovarea politicii alimentare și pentru asigurarea siguranței alimentare în țară.
 

În plus, Comisia se ocupă și cu problemele legate de serviciile specifice din sectorul agricol și silvic, cum ar fi serviciile veterinare și fitosanitare, precum și cu problemele legate de protecția plantelor și animalelor.