Comisia de politică externă
și afaceri europene

Comisia de politică externă și afaceri europene are responsabilitatea de a supraveghea și dezbate politica externă a României, precum și afacerile europene și relațiile cu organizațiile internaționale. 

Comisia are atribuții în analizarea și avizarea politicilor și acțiunilor guvernamentale în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene, precum și în dezbaterea și elaborarea de recomandări și propuneri în aceste domenii. Printre responsabilitățile comisiei se numără examinarea proiectelor de lege și inițiative legislative în domeniul politicii externe și afacerilor europene, monitorizarea evoluțiilor din Uniunea Europeană și a impactului acestora asupra României, dezbaterea strategiilor și acțiunilor privind relațiile cu statele și organizațiile internaționale și asigurarea transparenței și responsabilității în domeniul politicii externe. 

  • Comisia de politică externă și afaceri europene colaborează cu alte comisii parlamentare și cu instituțiile guvernamentale și internaționale în scopul promovării intereselor României în plan internațional. De asemenea, comisia organizează audieri publice și dezbateri pe teme de interes în domeniul politicilor externe și afacerilor europene, implicând și opinia publică și reprezentanți ai societății civile în procesul decizional. 

Comisia de politică externă și afaceri europene are un rol important în promovarea intereselor și valorilor României în relațiile internaționale, precum și în asigurarea cooperării eficiente cu partenerii și aliații internaționali. De-a lungul timpului, comisia a avizat numeroase proiecte și inițiative legislative care au contribuit la consolidarea poziției României în plan internațional și la dezvoltarea relațiilor cu alte state și organizații internaționale.