Comisia Economică

Comisia economică Comisia economică din cadrul FD Mureș, se mapează 1:1 cu comisia din Parlament, numită Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. Ce ar trebui să știi:  Comisia de Politică Economică este o comisie parlamentară permanentă din România care se ocupă de o varietate de probleme economice. Aceasta este responsabilă pentru a oferi o perspectivă macroeconomică și sectorială, […]

Comisia de transport și infrastructură

Comisia de transport și infrastructură Comisia de transport și infrastructură are responsabilitatea de a supraveghea și dezbate politica de transport și infrastructură din țară, precum și de a elabora și de a propune proiecte și inițiative legislative în aceste domenii.  Comisia are atribuții în avizarea proiectelor de lege și inițiative legislative privind transportul și infrastructura, monitorizarea politicilor […]

Comisia de sport și tineret

Comisia de sport și tineret Comisia de sport și tineret are ca principal obiectiv promovarea și dezvoltarea activităților sportive și a politicii pentru tineret în România, prin analizarea și dezbaterea proiectelor de lege și a altor documente legate de aceste domenii.  Unul dintre principalele domenii de interes al comisiei este promovarea activităților sportive și a unui […]

Comisia de politică externă și afaceri europene

Comisia de politică externă și afaceri europene Comisia de politică externă și afaceri europene are responsabilitatea de a supraveghea și dezbate politica externă a României, precum și afacerile europene și relațiile cu organizațiile internaționale.  Comisia are atribuții în analizarea și avizarea politicilor și acțiunilor guvernamentale în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene, precum și în dezbaterea și […]

Comisia de mediu

Comisia de mediu Comisia de mediu se ocupă de problemele legate de mediu și dezvoltarea durabilă în România. Principalele sale responsabilități includ analizarea și dezbaterea proiectelor de lege și a altor documente privind protecția mediului, promovarea dezvoltării durabile și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.  Această comisie are și rolul de a examina și de a formula recomandări […]

Comisia de muncă

Comisia de muncă Comisia de muncă are ca principală responsabilitate supravegherea activităților și politicii în domeniul muncii și protecției sociale, dar și în domeniul familiei.  Principalele atribuții ale comisiei includ analizarea proiectelor de lege și inițiativelor legislative referitoare la protecția socială, drepturile și interesele lucrătorilor, precum și la protecția și promovarea drepturilor și intereselor familiilor și […]

Comisia de justiție

Comisia de justiție Comisia de justiție are responsabilitatea de a examina proiectele de lege care privesc justiția și sistemul judiciar al țării. Comisia are un rol important în asigurarea independenței, eficienței și transparenței sistemului judiciar și în promovarea valorilor democratice.  Comisia de justiție are competențe în elaborarea și avizarea proiectelor de legi care privesc justiția, precum […]

Comisia de sănătate

Comisia de sănătate Comisia de sănătate are ca responsabilitate supravegherea activităților și politicii din domeniul sănătății. Printre principalele atribuții ale comisiei se numără analizarea proiectelor de lege și inițiativelor legislative privind sănătatea și îngrijirea medicală, monitorizarea activităților Ministerului Sănătății și a altor instituții implicate în asigurarea serviciilor medicale și elaborarea de recomandări și propuneri pentru îmbunătățirea […]

Comisia de fonduri europene

Comisia de fonduri europene Comisia de fonduri europene are ca principal obiectiv monitorizarea și evaluarea utilizării fondurilor europene în România, cu scopul de a sprijini și îmbunătăți procesul de absorbție a acestor fonduri.  Printre activitățile specifice ale comisiei se numără analiza proiectelor de lege și a altor documente legate de gestionarea fondurilor europene, dezbaterea problemelor și […]

Comisia de comunicații și digitalizare

Comisia de comunicații și digitalizare Comisia de comunicații și digitalizare are responsabilitatea de a dezbatte și elabora politici și reglementări în domeniul comunicațiilor, digitalizării, tehnologiei și științei.  Comisia are atribuții în avizarea proiectelor de lege și inițiative legislative privind telecomunicațiile, internetul, protecția datelor, securitatea cibernetică, dezvoltarea infrastructurii de comunicații și de internet, precum și promovarea cercetării științifice […]