Comisia de educație și cercetare

Comisia de educație și cercetare Comisia de educație și cercetare din cadrul FD Mureș, se mapează 1:1 cu comisia din Parlament numită  Comisia de ÎNVĂȚĂMÂNT! Comisia de Învățământ are responsabilitatea de a analiza și dezbate proiectele legislative privind sistemul de învățământ, de a face propuneri de îmbunătățire a legislației existente și de a monitoriza activitatea Ministerului […]

Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională

Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională are responsabilitatea de a superviza activitățile din domeniul apărării, ordinei publice și securității naționale ale țării. Comisia are rolul de a asigura controlul parlamentar asupra instituțiilor responsabile cu protejarea securității și stabilității naționale.  Printre competențele Comisiei se numără elaborarea și […]

Comisia de administrație și dezvoltare regională

Comisia de administrație și dezvoltare regională Comisia de administrație și dezvoltare regională din cadrul FD Mureș, are ca obiectiv principal dezvoltarea și promovarea unei guvernări eficiente la nivel local și regional. Comisia se concentrează pe elaborarea și implementarea politicilor care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării și să asigure o gestionare eficientă a […]

Comisia de buget, finanțe, bănci

Comisia de buget Comisia Buget, Finanțe, Bănci din cadrul FD Mureș, se mapează 1:1 cu comisia din Parlament, numită Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Ce trebuie să știi?  Comisia parlamentară „Buget, Finanțe, Bănci” este una dintre cele mai importante comisii parlamentare din cadrul legislativului. Aceasta este responsabilă cu supravegherea și reglementarea unor aspecte cheie ale economiei […]

Comisia de agricultură

Comisia de agricultură Comisia de agricultură din cadrul FD Mureș, se mapează 1:1 cu comisia din Parlament, numită Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Ce ar trebui să știi:  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice este o comisie parlamentară permanentă din România, care se ocupă cu dezvoltarea și promovarea […]

Comisia de cultură

Comisia de cultură Comisia de cultură are ca obiectiv promovarea și dezvoltarea culturii și patrimoniului național în România, prin analizarea și dezbaterea proiectelor de lege și a altor documente legate de aceste domenii.  Unul dintre principalele domenii de interes al comisiei este protejarea și conservarea patrimoniului cultural național și internațional, inclusiv monumentele și siturile istorice, […]